• de

 Zmiana planu

 Plan Amendment

Dostosowanie ustaleń dokumentu planistycznego do nowych warunków i postulatów. Zmiana planu przeprowadzona jest przy zachowaniu tej samej procedury, jaka obowiązuje przy → sporządzaniu nowego planu.

Adaptation of the provisions in a planning document to new conditions or principles. Plan amendments are made following the → preparation procedures of new plans.