• de

 Zarząd powiatu

 County Board

Organ wykonawczy → powiatu. Do jego zadań należy w szczególności wykonywanie uchwał → rady powiatu, gospodarowanie mieniem powiatu oraz wykonywanie budżetu. Zarząd w liczbie 3-5 jest wybierany przez radę powiatu spośród radnych lub spoza składu rady. W skład zarządu wchodzą → starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Executive body of the → county. Its task particularly comprises the execution of → county council resolutions, the management of its assets, and the budget execution. The county board’s 3-5 members are elected by the county council from the circle of its members, or from outside. The members comprise of the → starosta (county board chairman), the vice chairman, and the remaining members.