• de

 Województwo

 Voivodeship

Regionalna jednostka terytorialna. → Administracja publiczna w województwie jest dualistyczna. Z jednej strony jednostka samorządu terytorialnego (→ sejmik, → zarządu województwa, → urząd marszałkowski), z drugiej strony organem administracji rządowej (→ wojewoda, → urząd wojewódzki).

Regional territorial unit. → Public administration in a voivodeship is dualistic, with the → self-governmental territorial unit (→ sejmik (voivodeship parliament), → voivodeship board, → marshal office) on one side, and governmental administration bodies (→ voivode, → voivodeship office) on the other side.