Urząd wojewódzki

 Voivodeship Office

Aparat pomocniczy → wojewody (organu administracji rządowej w → województwie) o zadaniach określonych w statucie urzędu nadawanym przez wojewodę.

Authority assisting the → voivode (i.e. the government administration body of the → voivodeship) and fulfilling tasks defined in the office statute issued by the voivode.