Urząd marszałkowski

 Marshal Office

Aparat pomocniczy → zarządu województwa (organu administracji → samorządu terytorialnego → województwa), działający w jego imieniu i z jego upoważnienia. Kierownikiem urzędu marszałkowskiego jest → marszałek województwa.

Authority assisting the → voivodeship board (i.e. the administration body of the → territorial self-government on → voivodeship level) and acting on his behalf. The office is headed by the → voivodeship marshal.