Starostwo powiatowe

 County Office

Aparat pomocniczy → zarządu powiatu, działający w jego imieniu i z jego upoważnienia. Kierownikiem starostwa jest → starosta.

Authority assisting the → county board and acting on his behalf. It is headed by the → county board chairman.