• de

 Starosta

 Starosta (County Board Chairman)

Przewodniczący → zarządu powiatu. Organizuje pracę zarządu powiatu, kieruje bieżącymi sprawami → powiatu i reprezentuje powiat na zewnątrz. Zwierzchnik służbowy pracowników → starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Organizes as chairman of the → county board its work, manages the current county affaires and represents the → county to the outside word. The starosta is the supervisor of the → county office’s servants and the head of its organizational units.