• en

 Starosta

 Landrat (Starost)

Przewodniczący → zarządu powiatu. Organizuje pracę zarządu powiatu, kieruje bieżącymi sprawami → powiatu i reprezentuje powiat na zewnątrz. Zwierzchnik służbowy pracowników → starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Vorsitzender des → Vorstandes des Landkreises. Leitet die Arbeit des Vorstands, leitet die laufenden Angelegenheiten des → Kreises und vertritt ihn nach außen. Dienstvorgesetzter der Landratsamtsmitarbeiter und Leiter der Organisationseinheiten des Kreises.