Sołtys

 Head of a Rural Commune Auxiliary Unit

Jednoosobowy organ wykonawczy → sołectwa (→ rada sołecka, → jednostka pomocnicza).

One-person executive body of a → rural commune auxiliary unit (→ communal auxiliary unit, council of a rural commune auxiliary unit).