• de

 Sejmik województwa

 Sejmik (Voivodeship Parliament)

Wybieralny organ stanowiący i kontrolny → województwa. Rozstrzyga o najważniejszych sprawach województwa, w tym: uchwala → → strategię rozwoju województwa i → plan zagospodarowania przestrzennego województwa, stanowi akty → prawa miejscowego oraz podejmuje uchwały w ważnych sprawach majątkowych województwa.

The elected decision and control body of a → voivodeship, which decides upon its most significant affairs. This includes in particular the adoption of its → Development Strategy, the → Voivodeship Spatial Management Plan, its → bye-laws, and decisions in its budget affairs.