• de

 Samorząd terytorialny

 Territorial Self-Government

Wspólnota samorządowa ludzi oraz terytorium, które zamieszkują. Wyodrębniony ze struktury państwowej (osobowość prawna), powstały z mocy prawa związek regionalnego lub lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania zadań publicznych. → Jednostkami samorządu terytorialnego są → gminy, → powiaty i → województwa.

Self-government community of people and the territory inhabited by them. Legal entities distinguished from central government structures that legally emerged as an association of the regional or local population, and that was established in order to fulfil public tasks. →Units of territorial self-government are → communes, → counties, and → voivodeships.