• en

 Samorząd terytorialny

 Territoriale Selbstverwaltung

Wspólnota samorządowa ludzi oraz terytorium, które zamieszkują. Wyodrębniony ze struktury państwowej (osobowość prawna), powstały z mocy prawa związek regionalnego lub lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania zadań publicznych. → Jednostkami samorządu terytorialnego są → gminy, → powiaty i → województwa.

Selbstverwaltungsgemeinschaft von Bewohnern eines bestimmten Territoriums. Die territoriale Selbstverwaltung ist ausgegliedert aus der Struktur der Regierungsverwaltung und ist kraft Gesetzes als entstandener Verbund der lokalen Gemeinschaft legitimiert zur selbstständigen Ausführung öffentlicher Aufgaben. Selbstverwaltungsgebietskörperschaften sind die → Gemeinden, → Kreise und → Wojewodschaften.