Rezerwat przyrody

 Nature Reserve

Obszar obejmujący zachowanie w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotna wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

Preservation area in which ecosystems, plant species and animals, and elements of inanimate nature are kept in a natural or slightly influenced state as they are of significant scientific, natural, cultural, or landscape value.