Rejon

 Rayon

Część regionu wyodrębniająca się szczególnymi właściwościami, często wynikającymi z koncepcji planistycznej, np. rejon wypoczynkowy, turystyczny, górniczy, urbanistyczny(→ plan zagospodarowania przestrzennego województwa).

Part of a region characterized by specific features, frequently as a result of planning concepts, e.g. recreation, touristic, mining, urban rayon (→ Voivodeship Spatial Management Plan).