• de

 Rada powiatu

 County Council

Wybieralny organ uchwałodawczy i kontrolny → powiatu. Rozstrzyga o najważniejszych sprawach, w szczególności: stanowi o kierunkach działania powiatu, uchwala powiatowe akty prawne i budżet powiatu. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego – starostę, który także kieruje pracami zarządu powiatu.

Elected legislative and control body of a → county, which decides upon its most significant affairs. This includes in particular the specification of the operation directions of the county, the adoption of its bye-laws, and the county budget. Its chairman, who is elected from among the councillors, holds at the same time the position of → county board chairman (starosta).