• de

 Prawo miejscowe

 Bye-Law

Przepisy prawne powszechnie obowiązujące, wydawane przez organy → jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowe organy → administracji publicznej rządowej na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. Jedynym aktem prawa miejscowego w kontekście → planowania przestrzennego jest → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Commonly binding legal regulations issued by bodies of the → self-governmental territorial units, or of regional or local bodies of the governmental → public administration on the grounds of legally defined competencies. The only document of bye-law status in the field of → spatial planning is the → Local Spatial Management Plan.