Pozwolenie na budowę

 Building Permission

→ Decyzja administracyjna umożliwiająca rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych.

→ Administrative decision sanctioning the commencement and accomplishment of building work.