• de

 Porozumienie komunalne / międzygminne

 Inter-Communal Commitment

Forma współdziałania → jednostek samorządu terytorialnego mająca na celu powierzenie jednej z nich wspólnego prowadzenia zadań publicznych → gmin i → powiatów lub → województw w zakresie określonym treścią porozumienia.

Form of joint action of → self-governmental territorial units by assigning to one of this units public tasks (as defined in the commitment) of the → communes, → counties, or → voivodeships.