• en

 Porozumienie komunalne / międzygminne

 Kommunalabkommen

Forma współdziałania → jednostek samorządu terytorialnego mająca na celu powierzenie jednej z nich wspólnego prowadzenia zadań publicznych → gmin i → powiatów lub → województw w zakresie określonym treścią porozumienia.

Form der Zusammenarbeit von Selbstverwaltungsgebietskörperschaften mit dem Ziel der Übertragung bestimmter öffentlicher Aufgaben der → Gemeinden und → Kreise oder → Wojewodschaften im vertraglich festgesetzten Rahmen an eine der Gebietskörperschaften.