• en

 Planowanie przestrzenne

 Raumplanung

Całokształt działań zapewniających prawidłowe → zagospodarowanie przestrzenne kraju, → województw (regionów) i → gmin z uwzględnieniem wzajemnych związków i interesów oraz powiązań w skali międzynarodowej. Planowanie przestrzenne rozumiane jest jako wstępny, projektowy etap → gospodarki przestrzennej, którego efektem jest określone → zagospodarowanie przestrzenne.

Gesamtheit an Tätigkeiten, die unter Berücksichtigung wechselseitiger Bindungen und Interessen sowie internationaler Zusammenhänge eine ordnungsgemäße Raumbewirtschaftung des Landes, der → Wojewodschaften (Regionen) und der → Gemeinden absichern. Raumplanung wird als grundlegende Entwurfsphase der → Raumwirtschaft gesehen, deren Resultat als → Raumbewirtschaftung bezeichnet wird.