• de

 Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego

 Metropolitan Area Spatial Management Plan

Część → planu zagospodarowania przestrzennego województwa określająca zasady organizacji struktury przestrzennej → obszaru metropolitalnego (→ aglomeracja miejska).

Part of → a Voivodeship Spatial Management Plan defining the organization principles concerning the spatial structure of a → metropolitan area (→ urban agglomeration).