Park narodowy

 National Park

Obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, objęty ochroną przyrody, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, kulturowymi i wychowawczymi.

Natural conservation area covering 1,000 ha or more of outstanding scientific, natural, cultural, and educational values.