Osiedle

 Estate

Część miasta, z reguły małej wielkości, wyodrębniona administracyjnie przez samorząd lokalny jako → jednostka pomocnicza gminy lub dająca się wyodrębnić na pewnej podstawie.

Small part of a town or city as delimited by local self-government as communal → auxiliary unit, or as unit defined by other criteria.