Osiedle zamknięte

 Gated Community

Osiedle mieszkaniowe o ograniczonym dostępie, w których przestrzenie zwykle uważane za publiczne są sprywatyzowane.

Housing estate with restricted access, in which spaces, which are usually public, are private property.