Obszar ograniczonego użytkowania

 Restricted Area

Obszar, na którym wprowadzono ograniczenia w zakresie korzystania z terenu oraz wymagań technicznych dotyczących budynków (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Area in which defined restrictions apply concerning land use and technical requirements for buildings (→ Local Spatial Management Plan).