Nadzór budowlany

 Building Inspection

Czynności zmierzające do zapewnienia zgodności procesu projektowego i realizacji budowlanej z określonymi wymaganiami i przepisami prawa oraz z zasadami sztuki architektoniczno-budowlanej.

Activities aiming at ensuring the congruency of the planning and implementation construction process with legal requirements and with the state-of-the-art architectural and construction rules.