Miejsce postojowe

 Parking Space

Wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju pojazdów mechanicznych. Wymagana liczba miejsc, ich położenie oraz liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych określona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stosuje się określenie stosunkowe (np. 1,1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 1 miejsce postojowe na 10 m2 powierzchni użytkowej).

Land designated for the parking of vehicles. The required number of parking spaces (including those for the disabled) and their alignment is defined in the → Local Spatial Management Plan, or in the decision on → Conditions of Development and Spatial Management. Usually a parking space ratio is applied (e.g. 1,1 parking space per flat, or 1 parking space per 10 sq. m. of usable floor space).