Miasto na prawach powiatu

 City with County Status

Większe miasto, które wykonuje zarówno zadania gmin, jak i powiatów.

Larger city that fulfils both communal and county task.