Linia rozgraniczająca

 Dividing Line

Linia oddzielająca tereny o różnym → użytkowaniu, stosowana m. in. w → miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Drawn line separating different → land uses e.g. in → Local Spatial Management Plans.