Kształtowanie środowiska

 Environmental Management

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, mające na celu uzyskanie efektów społecznych lub gospodarczych, z równoczesnym zachowaniem równowagi przyrodniczej a zwłaszcza warunków do odnawiania się jego zasobów.

Influencing the natural environment in order to achieve social or economic effects, while at the same time keeping its natural balance and in particular its abilities to regenerate its resources.