Kolej dużych prędkości

 High-Speed Rail

System kolejowego transportu publicznego pozwalającego na wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami przekraczającymi 200 km/h. W Polsce istnieje linia Warszawa – Katowice/Kraków i przygotowuje się budowy linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (tzw. koncepcja „Y”).

Public rail system allowing for the transport of passengers at a speed above 200 km/h. In Poland there is one high-speed rail (Warsaw – Katowice/Cracow) operating, while the construction of a second (Warsaw – Lodz – Poznan/Wroclaw) is prepared (so-called “Y” concept).