Jednostka samorządu terytorialnego

 Self-Governmental Territorial Unit

Wyodrębniona ze struktury państwowej jednostka podziału terytorialnego kraju z osobowością prawną. Jednostkami → samorządu terytorialnego są → gminy, → powiaty i → województwa.

Territorial division unit of the country constituting a legal entity distinguished from central government structures. Units of → territorial self-government are → communes, → counties, and → voivodeships.