Jednostka osadnicza

 Settlement Unit

Wyodrębnione przestrzennie środowisko zamieszkania ludzi (miasto, wieś, osiedle). Struktura zorganizowana i zagospodarowana przestrzennie dla potrzeb określonej grupy społecznej.

Spatially confined environment for housing (town, village, estate). Its structure is organized and developed according to the needs of a specific social group.