• de

 Gospodarka przestrzenna

 Spatial Economy

Organizacja przestrzenna funkcjonowania terytorialnego systemu społecznego. Podstawowym etapem gospodarki przestrzennej jest → planowanie przestrzenne. Rezultatem prowadzenia gospodarki przestrzennej – czyli efektem planowania – jest → zagospodarowanie przestrzenne.

Spatial organization of territorial social systems. → Spatial planning is understood as the first phase of spatial economy. The outcome of spatial economy, i.e. the effect of spatial planning, is called → spatial management. It needs to be stressed that in English translations the Polish term for “Spatial Economy” may also be translated as “Spatial Management”.