Funkcja terenu

 Land Function

Informacja o działaniach i zadaniach terenu wynikających ze sposobu → zagospodarowania przestrzennego (→ użytkowanie terenu).

Information on activities on and objectives for a site as resulting from → spatial management (→ land use).