Działka budowlana

 Building Lot

Część nieruchomości gruntowej, wyodrębnionej w wyniku geodezyjnego podziału lub → scalenia i podziału, z przeznaczeniem jej na cele budowlane, tj. na posadowienie budynku.

Part of land delimited geodetically or by → consolidation designated for building investment.