• de

 Dostęp do drogi publicznej

 Public Road Access

Zgodnie z prawem każda nieruchomość gruntowa wydzielona jako działka musi mieć bezpośredni dostęp do → drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również ustanowienie dla wydzielonych działek gruntu odpowiednich służebności drogowych.

It is legally required that each real estate property has a direct access to a → public road. Establishing of a right of passage for a separated lot is deemed an access to a public road.