• en

 Administracja publiczna

 Öffentliche Verwaltung

  1. Wykonawcze funkcje państwa.
  2. System organów, na które składają się organy administracji rządowej (centralne i regionalne) oraz organy → samorządu terytorialnego.
    (→ decyzja administracyjna)
  1. Exekutivfunktionen des Staates.
  2. Behördensystem, das aus zentralen und regionalen Organen der Regierungsverwaltung sowie aus Organen der → territorialen Selbstverwaltung besteht.