• de

 Ład przestrzenny

 Spatial Order

Stan docelowy → zagospodarowania przestrzennego, Podstawą wszelkich działań w dziedzinie → gospodarki przestrzennej według ustawodawca winno być dążenie do rozwoju zrównoważonego oraz ładu przestrzennego.

Target state of → spatial management. According to the legislator, all activities within the range of → spatial economy should be based on the objective of creating sustainable development and spatial order.