• de
  • en

 Zarząd województwa

 

Organ wykonawczy → województwa. Do jego zadań należy w szczególności wykonywanie uchwał → sejmiku, wykonywanie budżetu województwa, gospodarowanie mieniem wojewódzkim oraz koordynacja i kontrola działalności wojewódzkiej jednostek administracyjnych. Zarząd w liczbie 5 osób wybierany jest spośród radnych lub spoza rady (za wyjątkiem → marszałka województwa). W skład zarządu wchodzą marszałek województwa jako jego przewodniczący, wiceprzewodniczący i postali członkowie.