• de
  • en

 Województwo

 

Regionalna jednostka terytorialna. → Administracja publiczna w województwie jest dualistyczna. Z jednej strony jednostka samorządu terytorialnego (→ sejmik, → zarządu województwa, → urząd marszałkowski), z drugiej strony organem administracji rządowej (→ wojewoda, → urząd wojewódzki).