• en
  • de

 Transgraniczne planowanie

 

→ Planowanie przestrzenne obszarów granicznych o różnym zasięgu terytorialnym, prowadzone przy współpracy organów planowania zainteresowanych krajów w skali ponadregionalnej, regionalnej i lokalnej. Współpraca obejmuje najczęściej: wymianę informacji o stanie → zagospodarowania przestrzennego oraz zamierzających do jego zmian, konsultacje i wzajemną pomoc w rozwiązywaniu takich zagadnień jak n. p. transport, energetyka i ochrona przeciwpowodziowa, a także wzajemne przekazywanie zakończonych opracowań planistycznych. Podstawą współpracy są dwustronne umowy organów państwowych lub samorządowych.