• de
  • en

 Starosta

 

Przewodniczący → zarządu powiatu. Organizuje pracę zarządu powiatu, kieruje bieżącymi sprawami → powiatu i reprezentuje powiat na zewnątrz. Zwierzchnik służbowy pracowników → starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.