• de
  • en

 Planowanie przestrzenne

 

Całokształt działań zapewniających prawidłowe → zagospodarowanie przestrzenne kraju, → województw (regionów) i → gmin z uwzględnieniem wzajemnych związków i interesów oraz powiązań w skali międzynarodowej. Planowanie przestrzenne rozumiane jest jako wstępny, projektowy etap → gospodarki przestrzennej, którego efektem jest określone → zagospodarowanie przestrzenne.