• de
  • en

 Gmina

 

Podstawowa i wyposażona w największe kompetencje i środki finansowe jednostka → samorządu terytorialnego. Gminy dzielą się na miejskie (zwane w skrócie miastami), miejsko-wiejskie i wiejskie (→ burmistrz, → prezydent miasta, → wójt). Gminy miejsko-wiejskie obejmują wspólnoty terytorialne, w których występuje miejscowość posiadająca prawa miejskie oraz obszary wiejskie, pozbawione takich praw. Rozróżnienie na jednostki miejskie i wiejskie nie jest oparte na poziomie zurbanizowania danej gminy – szczególnie w strefach podmiejskich większych miast znajduje się wiele gmin wiejskich charakteryzujących się wysokim poziomem zurbanizowania.