Gabaryt

 

Zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, najczęściej określające jego wysokość lub kubaturę (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → warunki zabudowy i zagospodarowania terenu).