Droga publiczna

 

Droga to pas terenu, prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przeznaczony do ruchu pojazdów i pieszych, do postoju pojazdów, a ponadto do prowadzenia ciągów uzbrojenia inżynieryjnego. Drogi publiczne dzielą się ze względu na funkcje na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, zaś ze względu na wyposażenie techniczne na następujące klasy dróg: autostrady „A”, ekspresowe „S”, główne ruchu przyśpieszonego „GP”, główne „G”, zbiorcze „Z”, lokalne „L” i dojazdowe „D”.