Dokumentacja

 

Zbiór dokumentów niezbędnych do uzasadnienia, że działania były, są lub będą prowadzone zgodnie z prawem (→ sporządzenie dokumentu planistycznego)