• de
  • en

 Administracja publiczna

 

  1. Wykonawcze funkcje państwa.
  2. System organów, na które składają się organy administracji rządowej (centralne i regionalne) oraz organy → samorządu terytorialnego.
    (→ decyzja administracyjna)