• de
  • en

 Zagospodarowanie przestrzenne

 

Ogół czynności podejmowanych w związku z realizacją planowanego zamierzenia, mającego na celu racjonalne funkcjonowanie i użytkowanie środowiska. Zagospodarowanie przestrzenne rozumiane jest jako efekt → planowania przestrzennego, które jest wstępnym, projektowym etapem w → gospodarce przestrzennej.